Consentiment de CookiesA clinica veterinaria mon animal berga Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 179720   |    |  Avís legal
 Els estudis clínics d'eficàcia realitzats en condicions extremes han demostrat que CaniLeish redueix dràsticament el risc de desenvolupar la malaltia clínica en animals sans negatius a leismaniosis: una prevenció excepcional per a una malaltia mortal.2,5 MILIONS DE GOSSOS A EUROPA INFECTATS AMB EL PARÀSIT LEISHMANIA

La leishmaniosi canina es transmet a través de flebotomos. Els gossos que pateixen aquesta malaltia poden experimentar febre, caiguda del pèl, pèrdua de pes, úlceres a la pell, creixement anormal de les ungles, anèmia, artritis, i fins i tot insuficiència renal greu que causi la mort. Hi ha un tractament, però només pot controlar els símptomes.

Fins ara, els mètodes de prevenció contra la leishmaniosi canina s'havien limitat a la reducció de l'hàbitat d'aquests insectes, del contacte amb el gos mitjançant l'ús d'insecticides o repel · lents. Ara, i per primera vegada, hi ha una vacuna contra la leishmaniosi canina disponible a Europa.
Com que la infecció es transmet als gossos per la picada de flebòtoms infectats, la millor protecció consisteix teòricament en la prevenció completa del contacte amb aquests insectes semblants a mosquits durant tota la vida de l'animal. Però això és gairebé impossible portar-lo a la pràctica per als gossos que viuen en les àrees endèmiques.

La reducció dels hàbitats dels flebòtoms, reducció del contacte físic mantenint als gossos a l'interior de casa des del capvespre fins a l'alba (hores d'activitat dels flebòtoms) i la utilització d'insecticides sobre els gossos (esprais, productes tòpics, collarets repel · lents, etc.) eren les úniques mesures de protecció existents fins ara.

La leishmaniosi canina està causada per un paràsit microscòpic del gènere Leishmania, que es transmet per la picada d'un petit insecte (el flebotomo o "mosca de la sorra") sovint anomenat incorrectament mosquit. Pot afectar a diversos animals, incloent els éssers humans, i és potencialment mortal per a tots els gossos exposats a flebotomos.

El risc de leishmaniosis és el mateix per a gossos mascle que per femelles però algunes races com ara el Bòxer, Cocker spaniel, Rottweiler i Pastor alemany que semblen ser més susceptibles que la mitjana al patiment de la malaltia simptomàtica.

Les primeres dades sobre la leishmaniosi es van registrar fa més de 100 anys. Actualment, i només a Europa, hi ha més de 2,5 milions de gossos infectats.